XEM DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN NĂM HỌC 2019

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN LIÊN TỤC CẬP NHẬT TẠI LINK =>  http://hocvu.hiast.edu.vn:90/sinhvien/index.php?pg=nv1 ==> XEM CHI TIẾT HƯỚNG DẪN NHẬP HỌC VÀ HỌC PHÍ TẠI ĐƯỜNG LINK   ==>   http://tuyensinh.hiast.edu.vn/huong-dan-nhap-hoc-nam-2019/  ==> Hồ sơ nhập...