Công ty Digitel thông báo tuyển dụng

MÔ TẢ CÔNG VIỆC SALES INTERNSHIP MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC  Tham gia hỗ trợ các công việc thuộc phòng kinh doanh NỘI DUNG CÔNG VIỆC  Hỗ trợ phòng...

MÔ TẢ CÔNG VIỆC HR INTERNSHIP

MÔ TẢ CÔNG VIỆC  HR internship MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC   Tham gia hỗ trợ các công việc thuộc phòng nhân sự NỘI DUNG CÔNG VIỆC ·         Thực hiện công...

Công ty DiGiPay tuyển dụng

MÔ TẢ CÔNG VIỆC MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC   Tham gia hỗ trợ các công việc thuộc phòng kinh doanh NỘI DUNG CÔNG VIỆC ·         Thực hiện kiểm tra thông...

HQSOFT COMPANY LIMITED Tuyển dụng

THÔNG  BÁO TUYỂN DỤNG 1.     NHÂN VIÊN LẬP TRÌNH .NET/THỰC TẬP  Phát triển hệ thống phần mềm cho các dự án về Enterprise Resource Planning (ERP), Distribution Management      System (DMS)...