CÔNG TY TNHH DUCK SUNG PRECISION 

  THÔNG TIN TUYỂN DỤNG     x Toàn thời gian   Bán thời gian   Thực tập sinh A.       THÔNG TIN ĐƠN VỊ TUYỂN DỤNG 1.    Tên đơn vị...

Công Ty TNHH TM DV MESA CN HCM TUYỂN DỤNG

Số lượng tuyển dụng số lượng 10 nhân viên bán hàng kệnh thị trường. 01.Mô tả công việc như sau: -       Luôn cập nhật và bao trùm hiệu quả và phục...