Mã ngành: 6520227
Thời gian đào tạo: 2 năm
Mục tiêu đào tạo
Trang bị kiến thức về lắp đặt và vận hành được các thiết bị điện đảm bảo an toàn; lắp đặt được hệ thống cấp điện của một xí nghiệp, một phân xưởng vừa và nhỏ đúng yêu cầu kỹ thuật; sửa chữa, bảo trì và chỉnh định được các thiết bị điện trên các dây chuyền sản xuất, phán đoán đúng và sửa chữa được các hư hỏng thường gặp trong các hệ thống điều khiển tự động cơ bản;
Cơ hội việc làm:
Sau khi tốt nghiệp, Sinh viên trở thành Kỹ thuật viên chuyên ngành Điện công nghiệp sẽ: Làm việc được ở các Công ty Điện lực: Tổ vận hành và quản lý đường dây;Tổ bảo trì và sửa chữa đường dây; Làm việc trong các trạm truyền tải và phân phối điện năng: Nhân viên vận hành; Làm việc trong các công ty xây lắp công trình điện; Làm việc trong các công ty, xí nghiệp sản xuất công nghiệp trong các thành phần kinh tế xã hội.

Tin cùng chuyên mục