Mã ngành: 6340141
Thời gian đào tạo: 2 năm
Mục tiêu đào tạo
Cung cấp cho sinh viên những kiến thức về các loại hình dịch vụ logistics, thị trường vận tải, đặc điểm sản xuất kinh doanh cũng như các chỉ tiêu khai thác và hiệu quả kinh doanh trong chuỗi cung ứng; kiến thức về cảng biển, hoạt động của cảng, vận tải đa phương thức; kho hàng, kiến thức về hợp đồng thương mại và vận tải về cơ sở pháp lý,…
Sinh viên có khả năng áp dụng kiến thức chuyên ngành vào thực tiễn lập kế hoạch, quản lý, tổ chức thực hiện và đánh giá hoạt động logistics.Sinh viên được trang bị kỹ năng nghiệp vụ phù hợp, mang tính thực tiễn cao, có khả năng làm việc ngay sau khi tốt nghiệp; kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm; khả năng giao tiếp tiếng Anh trong công việc, học tập và nghiên cứu.
Cơ hội việc làm
Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể đảm nhận các công việc: Quản lý khai thác tại cảng; Tổ chức quản lý và khai thác kho hàng; Thu xếp và ký kết hợp đồng kinh tế, hợp đồng vận tải; Lên kế hoạch và tổ chức hoạt động logistics; Thiết kế tổ chức vận tải và quản lý đội phương tiện; Tổ chức sản xuất trong doanh nghiệp; Hoạch định phân bố nguồn lực của doanh nghiệp; hoạch định tài chính của doanh nghiệp.

Tin cùng chuyên mục