Mã ngành: 6340141
Thời gian đào tạo: 2 năm
Mục tiêu đào tạo

Đào tạo những cử nhân Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; Có kỹ năng để làm được ngay những công việc liên quan đến các hoạt động logistics và chuỗi cung ứng như lập kế hoạch nhu cầu, mua hàng, kiểm soát hàng tồn kho, xử lý vật liệu, vận chuyển, kho bãi, đóng gói sản phẩm và hỗ trợ dịch vụ và chiến lược quản lý chuỗi cung ứng; Đồng thời thành thạo về ngoại ngữ, tin học cũng như các kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề, trình bày trước đám đông và khả năng làm việc độc lập, tự nghiên cứu, sáng tạo đáp ứng yêu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trong và ngoài nước

Cơ hội nghề nghiệp
Với kiến thức và các kỹ năng được trang bị tại Hiast, sinh viên Hiast khi tốt nghiệp có đủ khả năng làm việc tại các doanh nghiệp trên toàn quốc và quốc tế ở các vị trí như: Quản lý khai thác tại cảng; tổ chức quản lý và khai thác kho hàng; thu xếp và ký kết hợp đồng kinh tế, hợp đồng vận tải; lên kế hoạch và tổ chức hoạt động logistics; thiết kế tổ chức vận tải và quản lý đội phương tiện; tổ chức quản lý sản xuất công nghiệp trong doanh nghiệp.

Tin cùng chuyên mục