Mã ngành: 6480206
Thời gian đào tạo: 2 năm
Mục tiêu đào tạo
Tự cài đặt, lắp ráp, nâng cấp, bảo trì, sửa chữa những hư hỏng thông thường.
Sử dụng được các phần mềm hỗ trợ công việc cho công tác quản lý văn phòng.
Lập các chương trình ứng dụng phục vụ quản lý.
Cơ hội việc làm
Sau khi tốt nghiệp, Sinh viên có thể làm việc ở các Doanh nghiệp, các tổ chức có trang bị hệ thống máy vi tính để quản lý công việc, với nhiệm vụ cụ thể sau:Kỹ thuật viên tin học.Huấn luyện, hướng dẫn và bảo quản các loại máy tính; sửa chữa phần cứng, ứng dụng và thiết lập, cài đặt các phần mềm.
Có khả năng khai thác và ứng dụng các thao tác với máy tính trong môi trường tin học khác nhau.

Tin cùng chuyên mục