THÔNG TIN TUYỂN SINH TRUNG CẤP NĂM 2018

THÔNG TIN TUYỂN SINH TRUNG CẤP NĂM 2018 (Thời gian đào tạo: 1 năm) CÓ THỂ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ONLINE TẠI ĐÂY: https://goo.gl/bWgQSF * Đối tượng: Tốt nghiệp THCS (học...

THÔNG TIN TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2018

THÔNG TIN TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2018 (Thời gian đào tạo: 2 năm) CÓ THỂ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ONLINE TẠI ĐÂY: https://goo.gl/bWgQSF Năm 2018, Trường Cao đẳng Kinh tế -...

Tổng quan

Đội ngũ cán bộ, giảng viên cơ hữu đồng đều, trong đó gồm 13 Phó Giáo sư - Tiến sĩ, 01 Tiến sĩ khoa học, 11 Tiến sĩ và 60...

Liên thông cao đẳng

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - CÔNG NGHỆ TP. HCM HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH Thông báo tuyển sinh liên thông Cao đẳng chính quy năm 2017 đợt 1, như sau:...

Trung cấp chuyên nghiệp

THÔNG TIN TUYỂN SINH CAO ĐẲNG VÀ TRUNG CẤP NĂM 2017 I. BẬC CAO ĐẲNG: (thời gian đào tạo: 2 năm) Năm 2017, Trường Cao đẳng Kinh tế - Công nghệ TP.HCM...