* Thí sinh tải file (định dạng PDF) về tại địa chỉ sau:

1/ Phiếu đăng kí xét tuyển Cao đẳng: https://bit.ly/mauPhieu_Xettuyen_Caodang

2/ Phiếu xét tuyển Trung Cấp: https://bit.ly/mauPhieu_Xettuyen_Trungcap

Sau đó in ra giấy và điền thông tin và gửi theo đường bưu điện về Phòng Tuyển sinh của Nhà trường làm hồ sơ xét tuyển.

Nhà trường khuyến khích thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến tại địa chỉ: * Vui lòng thông tin, giới thiệu bạn bè Link trang đăng ký xét tuyển Online 2022 trực tiếp tại đây: https://bit.ly/DKxettuyen2022

(khi đăng ký xét tuyển trực tuyến, các em học sinh không cần làm các mẫu trên)

 

Đây chỉ là hình ảnh - Vui lòng truy cập link ở mục 1 để tải file đầy đủ hơn
Đây chỉ là hình ảnh – Vui lòng truy cập link ở mục 1 để tải file đầy đủ hơn

Nhà trường khuyến khích thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến tại địa chỉ: * Vui lòng thông tin, giới thiệu bạn bè Link trang đăng ký xét tuyển Online 2022 trực tiếp tại đây: https://bit.ly/DKxettuyen2022

(khi đăng ký xét tuyển trực tuyến, các em học sinh không cần làm các mẫu trên)

 

Tin cùng chuyên mục