TUYỂN DỤNG CÔNG TY VIETSTAR EXPRESS

Vị trí : nhân viên kinh doanh số lượng: 20 người Ngành: Marketing, Quản trị kinh doanh, Quản trị thương mại dịch vụ.... Lương cơ bản: 7 - 10triệu +...