Ngày 19 tháng 5 năm 2017, Trường Cao đẳng Kinh tế – Công nghệ TP. HCM (HIAST) cùng với Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP. HCM (HUFI) ký biên bản ghi nhớ về việc hợp tác trong công tác tuyển sinh, đào tạo và việc làm.

        Trong đó, hai trường tổ chức tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để sinh viên tốt nghiệp hệ trung cấp, cao đẳng của HIAST theo học liên thông đại học tại HUFI. Theo Chương trình liên kết, hợp tác đào tạo đã được ký kết từ trước đó, trong thời gian qua và hiện nay, rất nhiều sinh viên tốt nghiệp HIAST đã hoàn thành chương trình để nhận văn bằng đại học của HUFI.

        HUFI đang tổ chức đào tạo bậc đại học với các ngành nghề phù hợp với HIAST về kỹ thuật, công nghệ, kinh tế, kế toán, nên được nhiều sinh viên tốt nghiệp HIAST chọn lựa học tiếp lên đại học, cùng với các trường khác đang liên kết đào tạo với HIAST như: ĐH Kinh tế, ĐH Mở, ĐH Sư phạm kỹ thuật, ĐH Tài chính – Marketing TP. Hồ Chí Minh, . v . . v . .

        Với chương trình đào tạo bám sát khung trình độ quốc gia và hội nhập quốc tế được công nhận trên toàn quốc, sau khi tốt nghiệp, cơ hội học tiếp lên đại học của sinh viên HIAST luôn rộng mở. Sau khi hoàn thành chương trình cao đẳng 2 năm hoặc trung cấp 1 năm tại HIAST, sinh viên có thể chọn lựa: học liên thông ngay lên đại học; hoặc ra trường đi làm có thêm thu nhập trang trải cuộc sống và tích lũy kinh nghiệm nghề nghiệp, rồi trở lại học tiếp đại học. Với ý chí và quyết tâm cao, cơ hội tương lai tươi sáng luôn chào đón các thế hệ sinh viên HIAST.

Tin cùng chuyên mục