Toàn thể Học sinh – Sinh viên các khóa, các hệ đào tạo của trường Cao đẳng Kinh tế – Công nghệ TP.HCM được nghỉ học đến hết ngày 29/2/2020. HSSV trở lại học bình thường theo thông báo chính thức của Trường vào cuối tháng 2/2020 .
Lưu ý: Học sinh – Sinh viên phải thường xuyên theo dõi thông tin của trường trên website: http://tuyensinh.hiast.edu.vn và trang https://www.facebook.com/hiast.edu.vn của Trường.

Tin cùng chuyên mục