Ngày 07/05/2017 Team Áo Xanh -Trường CĐ Kinh tế – Công nghệ TP. HCM(Hiast) cùng với các bạn Sinh viên các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp trên địa bàn TP. HCM tham gia chương trình ” AMAZING 5 & COLOR 5 RUN”.
Sinh viên Hiast ” BẢN LĨNH- TỰ TIN- SÁNG TẠO- DÁM THỬ THÁCH- DÁM CHINH PHỤC”
Một số hình ảnh về Team Áo xanh – Trường CĐ Kinh tế – Công nghệ TP.HCM:      

Tin cùng chuyên mục