Cty CP Thực Phẩm CJ Cầu Tre cần tuyển gấp: 
Công việc: Đóng gói sản phẩm thực phẩm.
Số lượng: 30
+ Thời gian làm việc: Sáng từ 7h30, buổi chiều từ 13h30. Làm ca 8 tiếng được
+ 200 ngàn (bao cơm), ca 4 tiếng thì 100 ngàn.
Lương trả theo tuần.
Địa điểm làm việc: Quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh
Mọi thông tin liên hệ đăng ký với Anh Sơn: 0937.881598.
Đăng ký đi làm ngay.

Tin cùng chuyên mục