Đáp án các môn thi lớp 10 tại TP. Hồ Chí Minh

* HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN VĂN
Đáp án các môn thi lớp 10 TP.HCM - ảnh 2
Đáp án các môn thi lớp 10 TP.HCM - ảnh 3
Đáp án các môn thi lớp 10 TP.HCM - ảnh 4
Đáp án các môn thi lớp 10 TP.HCM - ảnh 5
* ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG ANH
Đáp án các môn thi lớp 10 TP.HCM - ảnh 6
Đáp án các môn thi lớp 10 TP.HCM - ảnh 7
* HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN
Đáp án các môn thi lớp 10 TP.HCM - ảnh 8
Đáp án các môn thi lớp 10 TP.HCM - ảnh 9
Đáp án các môn thi lớp 10 TP.HCM - ảnh 10
Đáp án các môn thi lớp 10 TP.HCM - ảnh 11

(Nguồn: thanhnien.vn)

Tin cùng chuyên mục