* Link trang khai báo y tế năm 2021 của HIAST: https://bit.ly/khaibaoytehiast2021

Còn đây là trang kết quả thông tin khai báo y tế để Phòng theo dõi: http://bit.ly/Ketqua_khaibaoyte2021

FB-Khai bao Y te 2021-sml.png

Tin cùng chuyên mục