Do nhu cầu phát triển kinh doanh, công ty GALAXY LAND tuyển dụng với mong muốn được hợp tác để cung cấp môi trường thực tập năng động, chuyên nghiệp cho sinh viên của trường, tạo cơ hội cho sinh viên có được việc làm ổn định , lâu dài sau khi tốt nghiệp.

Tin cùng chuyên mục