DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
HỌC KỲ I  NĂM HỌC 2018 – 2019
STT Lớp Giảng viên phụ trách SĐT liên hệ Địa chỉ mail
1 C13TA1 Nguyễn Thụy Minh Trang 0938 047 576 thanhtrang8813@gmail.com
C14TA1
2 C14CTT1, C14TDH1
(01 lớp ghép)
Lê Thị Cẩm Tú 0918.425.289 camtu209@gmail.com
3 C12PM1 Trần Đức Hy 0989.888.303 tranhy2007@yahoo.com
4 C13CTT1 Hà Đồng Hưng 0987.321.828 hadonghung@gmail.com
C13TDH1
5 C12TP1, C13CTP1
C14CSH1,C14CTP1
(01 lớp ghép)
Lê Thanh Hải 0982.812.507 thanhhai1608@gmail.com
6 C12UD1, C12MT
(01 lớp ghép)
Ngô Minh Nhã 0919.676.242 ngominhnha@hiast.edu.vn
7 C14KXD1, C13KXD1
C12XD1 ( 01 lớp ghép)
Nguyễn Thị Thanh Hoa 0909005352 nguyen.hoa.hcm@gmail.com
8 C13DDT1, C13CCK1
(01 lớp ghép)
Trì Nguyễn Ngọc Tùng 0907.658.592 ttnt.tung@gmail.com
9 C14COT1 Nguyễn Văn Toàn 0974932978 vantoan1908.tg@gmail.com
10 C14COT2
11 C14DDT1, C14CDT1
C14KML1(01 lớp ghép)
Nguyễn Văn Nang 0974948698 nguyenvannang@hiast.edu.vn
12 C12DC1, C13KML1
(01 lớp ghép)
Nguyễn Thị Mộng Thúy 0989070757 mongthuy0812@gmail.com
13 C12CKO, C14CCK1
(01 lớp ghép)
Hồ Duy Khánh 0907.652.998 hoduykhanh30@gmail.com
C13COT1
C13COT2
14 C13HDS1 Đặng Thị Hồng Thy 0933230906 thidang@auviet.edu.vn
15 C13HCT,C13HDD1
( 1 lớp ghép)
Nguyễn Thị Chín 01268638086 chinngong9999@gmail.com
16 C14HDS1, C14HDD1
(01 lớp ghép)
Phan Thị Thảo Linh 01699443132 thaolinh@auviet.edu.vn
17 C14HAN1 Trần Thị Cẩm Tú 0938658245 camtutran189@gmail.com
18 C14NHA1 Hồ Thị Ái Việt 0932655828 stepupnhanh@gmail.com
19 T14TUD1, T14QTM1,
T14TDH1 (01 lớp ghép)
Nhữ Văn Chương 0901432909 nhuchuong06@gmail.com
T14D9CD1, C14COT1
( 01 lớp ghép)
T14KS1, T14QT1, T14KT1,T14HDD1
( 01 lớp ghép)
20 T13COT1 Chu Minh Phương 0937306306 pmc@hiast.edu.vn
21 T13DC1, T13KS1
( 01 lớp ghép)
Trần Thị Minh Việt 0931349883 minhvietvt44@gmail.com
T13QT1, T13QTM1,
T13TDH1,T13KT1
T13TUD1(01 lớp ghép)
22 C12MK,C14MK1
01 lớp ghép
Hà Thị Kiều Oanh 0973738892 hakieuoanh@gmail.com 
23 C12NL1, C13NL1
(01 Lớp ghép)
Trần Văn Của 0939 185 167 trancua102@gmail.com 
C14NL1
24 C12KS1 Trương Thị Hải Thuận 0937 070 949 truonghaithuan@yahoo.com
 C14NA1, C14CB1
( 01 lớp ghép)
C12NA1
25 C12KT1 Hồ Thị Huệ 0909 867 372 hthue80@yahoo.com
26 C12LH1, C13LH1
(01 lớp ghép)
Phan Trần Tuyên 0166 985 8696 phan_vnt@yahoo.com
27 C12QQ1, C14QQ1
(01 lớp ghép)
Trần Thị Trương Nhung 0903 606 064 trannhung1103@yahoo.com
28 C12TC1, C13TC1
( 01 lớp ghép)
Nguyễn Thị Lan Phương 0987 576 600 lanphuongvn@ymail.com
29 C12TM1, C13TM1
( 01 lớp ghép)
Trần Thanh Hiền 0983 002 570 tranthanhhien08@gmail.com 
30 C13CB1, C13NA1
(01 lớp ghép)
Trần Huỳnh Vân Anh 0933230906 tranhuynhvananh@hiast.edu.vn
C13KS1
C14KS1
31 C13KT1 Nguyễn Thị Lệ Huyền 0917 499 091 huyenspsc@yahoo.com
32 C13KT2 Lương Thị Băng Tâm 0907 925 995 bangtam1811@gmail.com
33 C13MK1 Vũ Mạnh Cường 0907 120 567 manhcuong887@yahoo.com 
34 C13QQ1 Phạm Thị Bích Hạnh 0913 744 747 biha1873@yahoo.com
35 C12VP1, C13VP1, C14VP1,
(01 lớp ghép)
Trần Thị Nhàn 0166 958 9523 thanhnhan2911@gmail.com
36 C14TM1, C14QT1
( 01 lớp ghép)
Lê Thị Thanh 01688540637 thanhlt1406@gmail.com
C12KT2
37 C14KT1,C14TC1
( 01 lớp ghép)
Đinh Công Thành 0937 901 468 dinhcongthanh2007@gmail.com
38 C14LH1 Nguyễn Công Trường 0934 229 241 congtruongn@ymail.com

Tin cùng chuyên mục