THÔNG BÁO MỜI THAM GIA DỰ XÉT HỌC BỔNG BẢO TRỢ “HY VỌNG” NĂM HỌC 2021 – 2022 DÀNH RIÊNG CHO SINH VIÊN CAO ĐẲNG KINH TẾ – CÔNG NGHỆ TP.HCM – HIAST :

𝐌Ờ𝐈 𝐂Á𝐂 𝐁Ạ𝐍 𝐒𝐈𝐍𝐇 𝐕𝐈Ê𝐍 𝐇𝐈𝐀𝐒𝐓 𝐓𝐇𝐀𝐌 𝐆𝐈𝐀 𝐃Ự 𝐗É𝐓 𝐇Ọ𝐂 𝐁Ổ𝐍𝐆 𝐁Ả𝐎 𝐓𝐑Ợ “𝐇𝐘 𝐕Ọ𝐍𝐆” 𝐂Ủ𝐀 𝐂Ố 𝐍𝐇À 𝐆𝐈Á𝐎 𝐍𝐆𝐔𝐘Ễ𝐍 𝐓𝐇Ị 𝐌𝐈𝐍𝐇 𝐊𝐇𝐀𝐍𝐆
* Thời gian xét hồ sơ, chọn một trong 2 cách sau:
– Nếu nộp hồ sơ tại Trường đến hết ngày 12/10/2021
– Nếu nộp hồ sơ theo thông báo về Nhà văn hóa Sinh viên: đến hết 15/10/2021
* 𝐇ì𝐧𝐡 𝐭𝐡ứ𝐜 𝐧ộ𝐩 𝐡ồ 𝐬ơ đố𝐢 𝐯ớ𝐢 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐯𝐢ê𝐧 𝐇𝐈𝐀𝐒𝐓: trực tiếp tại Phòng Công tác sinh viên và tuyển sinh – 138 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12
* Liên hệ: Cô Bùi Thị Hồng – Hotline: 0985396405.
* Số lượng: 10 suất/học kỳ
* Giá trị: Học phí toàn phần theo học kỳ quy định.
* Mẫu thư xét tải về tại đây: https://bit.ly/thuxetHBHivong
* Đối tượng, tiêu chuẩn xem trong ảnh đính kèm.


#HocbongSinhvien #sinhvienHIAST #hocbongHyvong #CoNguyenThiMinhKhang #hotrosinhvien

Tin cùng chuyên mục