THÔNG BÁO HỌC BỔNG DÀNH CHO TÂN SINH VIÊN KHÓA 17 (NHẬP HỌC NĂM 2021) NĂM HỌC 2021 – 2022


1. Thời gian nhận hồ sơ dụ xét: hạn chót đến 22/10/2021
2. Hình thức nộp hồ sơ:
– Hình thức 1: Nộp hồ sơ trực tuyến tại link: https://dangky.sac.vn/hocbong2021
Lưu ý: Đính kèm File ảnh scan các loại giấy tờ minh chứng.
– Hình thức 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh.
* Mẫu thư xét tải về tại đây: https://bit.ly/thuxetHBTansinhvien2021
3. Thời gian
– Thời gian nộp hồ sơ: hạn chót 22/10/2021 (Thứ sáu)
– Thời gian trao học bổng: Dự kiến Tháng 12/2021.

4.1 Học bổng dành cho tân sinh viên khó khăn:
* Số lượng: 100 suất (trị giá: 4.000.000 – 10.000.000 đồng/suất/năm học)
* Đối tượng – Tiêu chuẩn:
– Tân sinh viên vừa trúng tuyển vào các trường Đại học, Học viện, Cao đẳng trên địa bàn TP.HCM năm học 2021 – 2022 và đang theo học vào trường trúng tuyển.
– Có điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đối với 3 môn xét tuyển từ 20 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên, không nhân hệ số) hoặc đạt học sinh Khá 3 năm học THPT (đối với sinh viên cao đẳng).
– Hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, có nguy cơ bỏ học nếu không được giúp đỡ.
– Ưu tiên sinh viên mồ côi, khuyết tật.
– Chưa nhận học bổng xã hội trong năm 2021.

4.2 Học bổng danh cho tân sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ:
* Số lượng: Không hạn chế (trị giá: 5.000.000 đồng/suất/năm học, học bổng bảo trợ đến khi ra trường)
* Đối tượng – Tiêu chuẩn
– Tân sinh viên vừa trúng tuyển vào các trường đại học trên địa bàn TP.HCM năm học 2021 – 2022 và đang theo học vào trường trúng tuyển.
– Có tổng điểm trúng tuyển 3 môn thi từ 20 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên, không nhân hệ số).
– Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ.
– Gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
– Sinh viên chưa nhận học bổng xã hội trong năm 2021.
– Ưu tiên sinh viên tham gia các hoạt động Đoàn – Hội.

Tin cùng chuyên mục