THÔNG BÁO MỜI THAM GIA DỰ XÉT HỌC BỔNG BẢO TRỢ “HY VỌNG” NĂM HỌC 2021 – 2022 DÀNH RIÊNG CHO SINH VIÊN CAO ĐẲNG KINH TẾ – CÔNG NGHỆ TP.HCM – HIAST :

?Ờ? ?Á? ?Ạ? ???? ??Ê? ????? ???? ??? ?Ự ?É? ?Ọ? ?Ổ?? ?Ả? ??Ợ “?? ?Ọ??” ?Ủ? ?Ố ??À ??Á? ????Ễ? ??Ị ???? ?????
* Thời gian xét hồ sơ, chọn một trong 2 cách sau:
– Nếu nộp hồ sơ tại Trường đến hết ngày 12/10/2021
– Nếu nộp hồ sơ theo thông báo về Nhà văn hóa Sinh viên: đến hết 15/10/2021
* ?ì?? ??ứ? ?ộ? ?ồ ?ơ đố? ?ớ? ???? ??ê? ?????: trực tiếp tại Phòng Công tác sinh viên và tuyển sinh – 138 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12
* Liên hệ: Cô Bùi Thị Hồng – Hotline: 0985396405.
* Số lượng: 10 suất/học kỳ
* Giá trị: Học phí toàn phần theo học kỳ quy định.
* Mẫu thư xét tải về tại đây: https://bit.ly/thuxetHBHivong
* Đối tượng, tiêu chuẩn xem trong ảnh đính kèm.


#HocbongSinhvien #sinhvienHIAST #hocbongHyvong #CoNguyenThiMinhKhang #hotrosinhvien

Tin cùng chuyên mục